Доктор фізико-математичних наук, професор

Valentin Oleinik

Валентин Петрович Олійник

Заступник керівника Центру

Доктор фізико-математичних наук, професор.

ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Основи фізики
  • Електродинаміка
  • Теорія поля

КОРОТКА НАУКОВА БІОГРАФІЯ

Валентин Петрович Олійник – визнаний у світі вчений у галузі теоретичної фізики та, зокрема, квантової електродинаміки. Народився 12 лютого 1941 р. З відзнакою закінчив 1963 р. математичний факультет Одеського державного університету. З 1963 по 1983 р. працював у відділі теоретичної фізики Інституту напівпровідників АН України молодшим та старшим науковим співробітником. З 1983 по 2010 р. – доцент та професор кафедри загальної та теоретичної фізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». У 2010-2015 роках – завідувач сектору Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2014 р. – директор Інституту проблем квантової техніки.
Наукові інтереси В.П. Олійники пов'язані з вивченням електрона. Він отримав нелінійне рівняння електрона, що описує здатність електрона до самоорганізації. Побудовано послідовну квантову теорію атома водню як системи електрона і протона, що має властивості солітону. Показано, що рух ядра в атомі водню супроводжується появою аномально великого дефекту маси. Результати дослідження можна використовувати для створення активних теплових машин, що трансформують енергію навколишнього простору на енергію, здатну до активної дії.
Автор близько 200 наукових праць з теоретичної фізики, у тому числі 2 монографій. Міжнародним біографічним інститутом (Кембридж) визнано «Людиною року» (2003). Серед учнів Валентина Петровича 7 кандидатів та 2 доктори фізико-математичних наук. Кредо вченого: «Намагаючись розкрити наукову таємницю, слід подивитися прямо в обличчя істині і не звертати жодної уваги на можливі небезпеки».ПУБЛИКАЦИИ

Основания физики
 
Спеціальна теорія відносності та електродинаміка
 
Теорія гравітації
 
Теорія поля, електродинаміка та ядерна фізика
 
Питання генерації енергії