Центр фізичних та космічних досліджень

Міжнародного інституту соціоніки

banner-feature

Співпраця

Центр об'єднує дослідників, які займаються фундаментальними питаннями теоретичної та експериментальної фізики, співпрацює з низкою вишів, наукових центрів та обсерваторій низки країн.

Конференції

Співробітники Центру регулярно беруть участь у міжнародних та національних конференціях з астрономії, астрофізики, космології, теоретичної фізики, біофізики та ін.

Публікації

Результати досліджень співробітників Центру публікуються в журналі «Фізика свідомості та життя, космологія та астрофізика», в інших наукових журналах та працях наукових конференцій.

Дослідження

Опубліковано низку статей у галузі теоретичної фізики, релятивістської механіки, астрофізики, гравітації, космології та біофізики, а також з історії науки.

Про центр

Центр фізичних та космічних досліджень Міжнародного інституту соціоніки створено у 2005 р. для координації зусиль дослідників у галузі фундаментальної фізики, астрофізики, космології та біофізики.

Керівники Центру:

Результати досліджень співробітників Центру публікуються в журналі «Фізика свідомості та життя, космологія та астрофізика», в інших наукових журналах та працях наукових конференцій.

about image

Наші автори

A.V.Bukalov

Олександр Букалов

Керівник Центру

V.P.Oleinik

Валентин Олійник

Заступник керівника Центру

Теми досліджень та публікацій

Публікації на сайті журналу

Фізика свідомості та життя, космологія та астрофізика

читати

Досягнення

Одним із важливих наукових досягнень Центру стала розробка А.В. Букаловим нової космологічної моделі з використання концепцій фізики твердого тіла та мікроскопічної теорії надпровідності.

Ця космологічна модель із надпровідністю (CMS) дала можливість елегантно та без підгонок вирішити одну з найфундаментальніших проблем сучасної фізики та космології — проблему космологічної постійної. При цьому модель узгоджується із сучасною теорією інфляції — моделлю А.А. Старобинського. Ще один наслідок моделі — можливість обчислити маси всіх елементарних частинок, які у Стандартній моделі не обчислюються, а є вільними параметрами.

Доповіді з цієї теми були зроблені більш ніж на 10 міжнародних наукових конференціях та семінарах з космології та астрофізики, статті опубліковані у ряді наукових журналів.